ДЕЦАТА ОТ ЦНСТ ДРАГОМАН НАУЧИХА КАК СЕ ОКАЗВА ПЪРВА ПОМОЩ

admin No Comment
Новини

На 15.10.2018г. децата от ЦНСТ Драгоман и КЦ Драгоман бяха поканени в Консултативния кабинет на БЧК – гр. Драгоман, където бе проведена инициатива-обучение за оказване на първа до лекарска помощ. Децата получиха нови познания относно стъпките, които трябва да бъдат предприети при злополуки, наранявания и оказване на първа помощ. Малчуганите научиха на практика, че дори основните познания за оказване на първа помощ може да спасят човешки живот, а важни фактори за това са правилното й прилагане.
За финал на изпълнения с емоции ден, децата имаха възможност да упражнят наученото на специалния манекен за обучение за прилагане на първа до лекарска помощ и си тръгнаха с куп брошури, както и материали по темата, които ще обогатят познанията им допълнително.