КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО НА 6 И 22 СЕПТЕМВРИ В БЪЛГАРИЯ?

admin No Comment
Новини

Беседа на тема „Какво се е случило на 6 и 22 септември в България“ бе изнесена на потребителите на ЦНСТ И ЦОП в Драгоман. Деца и младежи разбраха какво е Съединението и Денят на независимостта на България, двата родни подвига, с които страната ни извоюва своето място на европейската карта.

На 6 септември 1885 година се обявява независимостта на Източна Румелия от Османската империя и съединението й с Княжество България. На този ден отбелязваме Съединението на България.

На 22 септември 1908 година България обявява своята независимост с манифеста на българския княз Фердинанд. С него се слага край на последните васални връзки с Османската империя, а Княжество България става независимо царство, начело с коронования вече Цар Фердинанд.

След беседата всички заедно изработиха постери, посветени на двата празника.