БЕСЕДА ПО СЛУЧАЙ 182 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

admin No Comment
Новини

На 18.07.2019 г., по случай 182 години от раждането на Васил Левски, екипите на Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) гр. Драгоман проведоха беседа с потребителите на социалните услуги Кризисен център и ЦНСТ Драгоман в Туристически информационен център гр. Драгоман.

Гости на беседата бяха г-н Иванов – Кмет на община Драгоман и г-жа Банкова – зам.-кмет на община Драгоман, които съвместно с децата се поклониха пред паметника и поставиха цветя в чест на днешния празник.

Екипите на ЦОП и ЦНСТ Драгоман представиха презентация, филм и песни за Апостола. Децата научиха неизвестни за тях факти за живота на Васил Левски. Те участваха активно и показаха знания, четоха стихотворения, посветени на героя, които вдъхновяват и напомнят за значимостта на неговото дело.

Вече 182 години Апостола продължава да бъде мярка за човечност, възхита и преклонение. Народната памет съхранява историята на Васил Левски и народната любов извисява образа му до кристална чистота. И именно наша е грижата да предадем на поколенията този велик пример и благодарността за нашата национална свобода.