Организирани екскурзии на децата от ЦНСТ Драгоман, част от Ваканционната им програма

admin No Comment
Новини

От 30.06. до 05.07.2019 г. През отчетния период децата имаха възможност да посетят гр. Банско на планински лагер, организиран от Фондация „Смайл България“. В лагера взеха участие и деца от ДДЛРГ и ЦНСТДУ гр. Дупница. Работната програма даде възможност децата да изучават английски език и плуване с помощта на доброволци от Америка и България. Съвместно с игрите, уроците и забавленията, децата разсъждаваха върху морално-етичните норми и проблеми. Умело подредената програма даде възможност на всички деца да бъдат активни според способностите си; да научат нови понятия; да участват в арт ателиета, където придобиха умения за плетене на гривни и шиене на възглавнички. Децата с голям ентусиазъм се включваха и в ролевите игри, като фаворит им бе играта „Нинджа“, а „Вечерта на талантите“ даде възможност на всички деца за изява и да покажат своите способности и таланти.

Лагерът в Банско даде възможност на екипа от ЦНСТ Драгоман, придружаващ децата да прецени развитието им и настъпилите положителни промени в потребителите. Децата оставиха много приятели, с които ще продължават да поддържат добри отношения и посещения.