ИНИЦИАТИВА – БУДИТЕЛИ НАРОДНИ

admin No Comment
Новини

По случай 1-ви ноември – Ден на народните будители, екипът на ЦОП и ЦНСТ Драгоман, съвместно с децата, настанени в ЦНСТ Драгоман, проведоха Инициатива под надслов „Будители народни“.

Инициативата имаше за цел да запознае децата с делото на българските просветители.
Подробна презентация представи живота и делото на личности, вписани в Пантеона на народните будители.

Децата взеха активно участие, споделяйки знанията си за видните български будители. Беше подчертано, че и в днешни времена има все още такива личности.

Тържеството завърши с рецитал на децата от ЦНСТ Драгоман.