УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В КРАНЕВО

mainadmin No Comment
Обучения

В съответствие с Обучителната програма на СОНИК СТАРТ за 2017г., на 10-13.09.2017г. екипът на ЦНСТ – Драгоман участва в обучение с теми: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“.

Обучението се проведе в с. Кранево с обучители гл. ас. д-р Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Йосифов – социален работник в Кризисен център.

Специалистите надградиха знания и умения, които са им необходими в пряката работа; създадоха нови контакти с колеги и обмениха опит, което способства повишаването на тяхната увереност и възможности в работата. Обучението се съчета с тиймбилдинг, който способства сплотяването на екипите на СОНИК СТАРТ.

fsdfmdm
jgkvk
jlvznl
nlznv