ЦНСТДМБУ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И АСИСТЕНТИ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comment
Обмен на опит

В периода 15 -17 март 2017г. специалистите от ЦНСТДМБУ Драгоман участваха в Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ.

В с. Пчелин (обл. София) се проведе тридневен форум, който срещна социалните работници и асистенти от Карлово, Първомай, Дупница, Левски, Балчик, Драгоман и Червен бряг.

Осъществи се високоефективен обмен на опит между специалистите от СОНИК СТАРТ, които споделиха своя опит. Обсъдиха се трудности и добри практики в процеса на предоставяне на услугите; способи и средства за социална работа; иновации в социалната работа; законодателната рамка; промени в нормативната уредба; превенция на прегарянето в социалната работа; взаимодействие между институции и социални услуги. Разгледаха се казуси, специално подготвени за целта, за да се изведат и основните техники и методи на работа и провокира достигането до нови идеи и решения в отделните случаи.

Всички специалисти си тръгнаха удовлетворени от работната среща, която подкрепи надграждането на знанията и уменията на участниците, както и повишаване на тяхната мотивация и затвърждаване на контактите и постоянния обмен с колеги. Кръглата маса даде възможност на всеки специалист да анализира своята дейност, стимулирайки креативността в работата и подкрепяйки ефективността в работата в социалните услуги.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20