ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ (2016)

mainadmin No Comment
Обучения

В съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2016г., на 21 и 22 октомври в ЦОП – Първомай, служителите от ЦНСТДМБУ – Драгоман преминаха обучения: „Техники за работа със семейства, които не осъзнават нуждата от подкрепа“ и „Невербални и вербални техники за установяване на доверие. Езикът на тялото. Разбиране на невербална комуникация“, с обучител Ивайло Миланов.

През първия ден специалистите се запознаха с теоретичната рамка и надградиха умения по отношение на доверието в човешките взаимоотношения и уменията за изграждане на доверие; процес, нива и техники за ефективно общуване и навлязоха в обшитната територия на невербалната комуникация и нейното разчитане и използване в работата. В последващия ден екипите имаха възможност за надграждане на своята компетентност във връзка с работата с недоброволни клиенти и основно, по отношение на консултирането в социалната работа, мотивационно интервю, партньорски подход и идентифициране ресурсите на клиента. Обсъдиха се и водещите принципи в системата за закрила на детето, както и се акцентира върху различията между социалните групи в обществото. Социалните екипи взаимодействаха активно помежду си и с обучителя, което способства ефективната обмяна на опит не само в сферата, но и в рамките на други теми и подходи за работа.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20