УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА ЦНСТДМ – ДРАГОМАН

mainadmin No Comment
Обучения

В съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2016г. служителите на ЦНСТ „ЛИСКО“ преминаха обучение: Кризисна интервенция при бедствия, аварии и кризи. Обучението се проведе в гр. Драгоман на 11-12 юни 2016 г. с обучители: Ани Атанасова – доктор по психология, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, директор на Кризисен Център за деца, пострадали от насилие и социален работник в Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ гр. Нови Искър, и Снежана Кънева – началник отдел „Сигурност, управление при кризи и oтбранително-мобилизационна подготовка“ в Община Сливен.

През двата обучителни дни специалистите разгледаха темите: същност, видове и фази на кризата; стрес и дистрес; посттравматично стресово разстройство; специфични реакции на децата съобразно възрастовите периоди; работа с хора в криза, пътища за професионално въздействие; обявяване на бедствено положение; принципи, организация и структура, дейности, функции и задачи по защитата при бедствия; доброволни формирования и др. Обсъдиха се и конфликтите и начините за решаване; както и симптоми и начини за справяне с професионалното прегаряне. Интерактивните методи в обучението способстваха създаване на основа и усъвършенстване на знания и умения, необходими за работа със специфичните проблеми и конкретните потребности на деца и семейства, които намират подкрепа в социалната услуга.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20