КРЪГЛА МАСА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СОЦИАЛНИТЕ АСИСТЕНТИ (2016)

mainadmin No Comment
Обмен на опит
В периода 07 – 09.04.2016 г. в къща за гости „Хаджигабаревата къща“ – с. Дълбок дол, община Троян, се проведе кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти от Направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. В кръглата маса взеха участие експертите от Първомай, Карлово, Дупница, Левски, Драгоман, Каварна и Балчик. Работната среща премина по предварително подготвена и одобрена работна програма, чиято усилена предварителна подготовка създаде условия за пълноценна и максимално ефективна работа. Основни акценти на кръглата маса бяха: реализирането и администрирането на социалната работа в ЦОП, ДЦДУ, ЦНСТ, ДЦСХ, ЦНСТДУ и ДЦВХПУ; важните промени в нормативната база; обмяна на опит, ценни идеи, иновации, подходи, добри практики и срещани трудности в работата; методи за предотвратяване на професионалното прегаряне на социалния работник и др. Участниците имаха възможност да анализират своите силни и слаби страни, препятствията и предизвикателства, пред които се изправят по време на работния процес. След приключване на кръглата маса участниците посетиха и се срещнаха с работещи и потребители на Комплекс за социални услуги – с. Дълбок дол, където имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на специалистите, да обменят опит и добри практики в социалната работа. Реализираният работен форум предостави възможност на специалистите за надграждане на професионалния опит и възможност за усъвършенстване ефективността на социалната работа в областта на социалните услуги в СОНИК СТАРТ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20