Новини

ФЕСТИВАЛ “РИТЪМЪТ НА СЪРЦЕТО МИ”

admin No Comments

На 23.03.2019 г. три от децата, участващи в танцов състав „Ритмика“, взеха участие във Фестивал ,,Ритъмът в сърцето ми”, който се проведе в гр. София, зала „Триадица“. Децата са придружени от възпитател от ЦНСТ и Хореографи от Читалище „Мелдия“.

Децата с голям ентусиазъм, отговорност и любов към танцовото изкуство показаха своите танцови възможности, като за това получиха поощрителна награда и разбраха за пореден път, че усърдният труд се възнаграждава.

След завръщането им в услугата, децата бяха окрилени от преживяването, като предадоха на останалите деца позитивната си емоция.

СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ВОДАТА В ЦНСТ И ЦОП ДРАГОМАН

admin No Comments

На 22.03.2019г екипите на ЦОП и ЦНСТ Драгоман, заедно с децата от ЦНСТ Драгоман, отбелязаха Световния ден на водата.

Значението на водата, като основа на живота на Земята, бе представена на децата чрез специално изготвена презентация. На децата бяха посочени важни акценти, поставени върху факта, че качеството на живот пряко зависи от качеството на водата. Доброто качество на водите поддържа здрави екосистемите и следователно води до подобряване на човешкото благосъстояние, и обратно – лошото им качество вреди на околната среда и човечеството. Подчертаха се и всички важни аспекти, пряко зависими от водата – водата е необходима за устойчивото развитие на икономиката, намаляване на безработицита, съхраняване на еко системите.

Децата разбраха, че водата допринася за подобряване на социалното благоплучие на хората, защото във всяко едно производство водата е значим фактор.

Децата бяха провокирани да разберат, че водата е здраве, водата е природа, хигиена, енергия, индустрия, качество на живот и равенство.

Водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Правото на човека на достъп до вода дава право на всички, без дискриминация, на достатъчна, безопасна и достъпна вода за лична и домашна употреба, което включва вода за пиене, пране, приготвяне на храна, лична и домашна хигиена.

Презентацията завърши със задача за затвърждаване на знанията, както и за провокация на интереса на младите към проблема със замърсяване и опазването на водите – всяко от участващите деца написа какво за него е значението на водата.

ТРУД-ТЕРАПИЯ

admin No Comments

На 16.03.2019 г. е организирана трудотерапия по готварство и обработване на градинката пред ЦНСТ с участието на всички потребители.

Децата задружно и с много настроение показаха, че с общи усилия могат да променят средата в която живеят, така че тя да им носи уют, настроение и красота. Дейността е реализирана с цел възпитаване и усвояване на динамични процеси в битовата и трудова дейност, като крайната цел е красота на интериора. Дейността спомага за затвърждаване на изградените начини за сътрудничество и съвместна практическа дейности, поддържане желанието за включване в дейности свързани с подготовката на трапезата.

ЧУДЕСАТА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

admin No Comments

На 14.03.2019 г. представители на Фондация „Фаунд Ин България“ в периодичното си посещение продължиха обучението по английски език. Използват се интерактивни методи, които имат за цел, чрез формата на игра децата да получават нови знания. Гостите бяха подготвили снимки на децата от съвместната им работа, които в последствие децата изработиха колаж за спомен. Децата пожелаха колажът да бъде поставен в общото помещение, за да преживяват отново и отново позитивните емоции.

БРЕЙКДЕНС С ДЕЦАТА ОТ ЦНСТ ДРАГОМАН

admin No Comments

Брейкденс групата „Монс Трайб” реализира посещение в гр. Драгоман, като специален урок бе предаден и децата от ЦНСТ Драгоман, които се забавляваха, усвоявайки танцови умения под ръководството на професионалистите.

Cyperiya е уникален за България танцов семинар (JAM), който има за цел сплотяване на hip hop и breakdance танцьори.

ЗАЕДНО СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА

admin No Comments

На 31.01.2019 г. ЦНСТ Драгоман, съвместно с организация „А 21“, реализираха семинар на тема: „Заедно срещу трафика на хора“. Семинарът бе проведен от гост-лектори на организация „Кампания А 21“ работещи на доброволни начала с цел Превенция на трафик и подкрепа на жертвите на трафик.

Мероприятието се проведе в Туристическия център в гр. Драгоман. В семинара взеха участие децата на ЦНСТ и КЦ Драгоман. По време на семинара са прожектирани късометражни филмчета, пряко свързани с темата.

На присъстващите бе сведена информация, че трафикът на хора е най-бързо разрастващото се престъпление по целия свят, генериращо повече от 360 млрд. български лева на година. Обсъдени са видовете трафик; начини, по които спасени жертви са били трафикирани; признаците, които показват, че някой може да е жертва на трафик и др.

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА “СРЕДАТА, В КОЯТО МЛАДИТЕ ХОРА (ще) ЖИВЕЯТ”

admin No Comments

На 17.01.2019 г. продължи обучението на екипа от ЦНСТ Драгоман с обучители Илонка Костадинова, Ръководител на ЦОП Драгоман и Радостина Андонова (външен обучител) на тема: „Средата, в която младите хора (ще) живеят – рискове, възможности, подготовка“по проект “FID: To fulfil the impossible dreams”, финансиран от програма REC-AGRECA ction Grand, Европейска комисия – Брюксел, Модул 2.

Обучението е организирано  от  „Ноу-Хау Център за алтернативна грижа за децата“ към Нов Български Университет и надгради знания и умения представени в модул 1.

Съвкупността от усвоени знания ще бъдат приложени от екипа на ЦНСТ Драгоман с цел практически да подготвят децата от резидентната услуга за създаване на лични проекти за живота, който ги очаква след напускане на държавната грижа.

Едно от предизвикателствата пред екипа е да преодолее страха и безпокойството на децата от напускане на услугата. Обучителният екип предостави богата теоретична и практическа програма, като акцента е поставен на примерни проблемни ситуации, решенията им, ролеви игри и казуси, пред които екипът на ЦНСТ е изправен. Обучаваният екип сподели казуси от работата си и начина, по който се решават.

ИНИЦИАТИВА – БУДИТЕЛИ НАРОДНИ

admin No Comments

По случай 1-ви ноември – Ден на народните будители, екипът на ЦОП и ЦНСТ Драгоман, съвместно с децата, настанени в ЦНСТ Драгоман, проведоха Инициатива под надслов „Будители народни“.

Инициативата имаше за цел да запознае децата с делото на българските просветители.
Подробна презентация представи живота и делото на личности, вписани в Пантеона на народните будители.

Децата взеха активно участие, споделяйки знанията си за видните български будители. Беше подчертано, че и в днешни времена има все още такива личности.

Тържеството завърши с рецитал на децата от ЦНСТ Драгоман.

ДЕЦАТА ОТ ЦНСТ ДРАГОМАН НАУЧИХА КАК СЕ ОКАЗВА ПЪРВА ПОМОЩ

admin No Comments

На 15.10.2018г. децата от ЦНСТ Драгоман и КЦ Драгоман бяха поканени в Консултативния кабинет на БЧК – гр. Драгоман, където бе проведена инициатива-обучение за оказване на първа до лекарска помощ. Децата получиха нови познания относно стъпките, които трябва да бъдат предприети при злополуки, наранявания и оказване на първа помощ. Малчуганите научиха на практика, че дори основните познания за оказване на първа помощ може да спасят човешки живот, а важни фактори за това са правилното й прилагане.
За финал на изпълнения с емоции ден, децата имаха възможност да упражнят наученото на специалния манекен за обучение за прилагане на първа до лекарска помощ и си тръгнаха с куп брошури, както и материали по темата, които ще обогатят познанията им допълнително.

ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЛАГЕР 2018 – „ПО СТЪПКИТЕ ВЪРВИ И ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ПРОДЪЛЖИ“

admin No Comments

На 30 август и 31 август 2018г. град Левски ще бъде домакин на седмия ежегоден Доброволчески лагер на СОНИК СТАРТ – събитие, което обединява деца и младежи от цялата страна в благородната кауза на доброволчеството.

Град Левски ще продължи по стъпките на седемгодишното приключение на СОНИК СТАРТ, разказващо доброволчески истории от градовете Първомай, Драгоман и Карлово, и за първа година ще бъде домакин на мащабното събитие. Разнообразни арт-дейности,  спортни състезания и облогородяване на градския парк са само част от тазгодишната програма на събитието.

Доброволческият лагер е уникално изживяване, организирано в рамките на дългогодишната Доброволческа програма на СОНИК СТАРТ, която има за цел да предостави възможности за изява на таланти и идеи; да включи деца и младежи в общозначими дейности, насърчаващи солидарността между хората и към природата; да научи подрастващите, че добрите дела дават сила на нас самите и вдъхновяват добрите дела у другите.

„По стъпките върви и приключението продължи“ е едно от централните събития, част от Национална кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ на СОНИК СТАРТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, като тазгодишното издание на Доброволческия лагер ще се проведе и в памет на Стефан Калинов – дългогодишен доброволец в Център за обществена подкрепа – Първомай и СОНИК СТАРТ.

Доброволческият лагер се организира от социалните услуги, част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ – Центровете за обществена подкрепа в градовете Левски, Карлово, Първомай, Балчик, Драгоман и Червен бряг; Центровете за настаняване от семеен тип в градовете Левски, Карлово, Първомай, Драгоман и Червен бряг; Дневен център за деца с увреждания в гр. Карлово; Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Левски; Защитено жилище Червен бряг и Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания Червен бряг.

За повече информация ни пишете на angelmarinov@sonikstart.eu и dimitrov@sonikstart.eu