Новини

24 МАЙ В ЦНСТ ДРАГОМАН

admin No Comments

По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – екипът на ЦНСТ Драгоман представи презентация на децата, ползватели на социалната услуга, на тема „Голи са народите без книги“.
Децата имаха възможност да се запознаят с историята и значението на българската азбука и пътят на книгата до нас. Целта на урока бе децата да се запознаят с причините за създаването на славянската азбука и писменост, както и с подвига на св. Братя Кирил и Методий по тяхното създаване и отстояване.

С голям интерес децата се включваха в дебата, като показаха завидни познания по темата и отчетоха колко важно е човек да бъде образован.

ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

admin No Comments

В периода 08 – 10 май 2019 г. екипи от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение на теми: „Семейна медиация. Иновативен метод за справяне със семейни конфликти. Работа с родители в процес на развод или фактическа раздяла. Правна рамка, касаеща социалните услуги“ и „Специфика при работа с деца и родители – жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите“.

Обучението се проведе в гр. Карлово, където в рамките на три дни специалистите от ЦОП Първомай, ЦНСТ Първомай, ЦОП Драгоман, ЦНСТ Драгоман, ЦОП Карлово, ЦНСТ Карлово, ДЦДУ Карлово и ЦНСТДУ Карлово имаха възможност да надградят своята професионална компетенция с обучител Иван Ралев – психолог, семеен конултант, клиничен психолог, тренинг – обучител, сертифициран обучител по програмата Lions Quest на Lions Clubs International Foundation.

Обучението включи богата теоретична и практическа програма, като се проведе интерактивно с примерни проблемни ситуации, решения, ролеви игри и казуси.

Обучението се проведе в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2019г. и постигна своите цели, не само по отношение на развитието на професионалните умения, но и на личностна промяна и растеж.

ВЕЛИКДЕНСКА РАБОТИЛНИЦА

admin No Comments

На 24.04.2019 г., Велики четвъртък, децата от ЦНСТ Драгоман и екипът на ЦОП Драгоман, задружно с много въображение и емоции, изрисуваха яйца и се забавляваха. Една прекрасна Великденска работилничка, в която се създаде атмосфера на семеен уют. С много усмивки и позитивно настроение премина подготоваката по повод предстоящите празници. Още един чудесен пример, чрез който всички показват равенство и толерантност.

ФЕСТИВАЛ “РИТЪМЪТ НА СЪРЦЕТО МИ”

admin No Comments

На 23.03.2019 г. три от децата, участващи в танцов състав „Ритмика“, взеха участие във Фестивал ,,Ритъмът в сърцето ми”, който се проведе в гр. София, зала „Триадица“. Децата са придружени от възпитател от ЦНСТ и Хореографи от Читалище „Мелдия“.

Децата с голям ентусиазъм, отговорност и любов към танцовото изкуство показаха своите танцови възможности, като за това получиха поощрителна награда и разбраха за пореден път, че усърдният труд се възнаграждава.

След завръщането им в услугата, децата бяха окрилени от преживяването, като предадоха на останалите деца позитивната си емоция.

СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ВОДАТА В ЦНСТ И ЦОП ДРАГОМАН

admin No Comments

На 22.03.2019г екипите на ЦОП и ЦНСТ Драгоман, заедно с децата от ЦНСТ Драгоман, отбелязаха Световния ден на водата.

Значението на водата, като основа на живота на Земята, бе представена на децата чрез специално изготвена презентация. На децата бяха посочени важни акценти, поставени върху факта, че качеството на живот пряко зависи от качеството на водата. Доброто качество на водите поддържа здрави екосистемите и следователно води до подобряване на човешкото благосъстояние, и обратно – лошото им качество вреди на околната среда и човечеството. Подчертаха се и всички важни аспекти, пряко зависими от водата – водата е необходима за устойчивото развитие на икономиката, намаляване на безработицита, съхраняване на еко системите.

Децата разбраха, че водата допринася за подобряване на социалното благоплучие на хората, защото във всяко едно производство водата е значим фактор.

Децата бяха провокирани да разберат, че водата е здраве, водата е природа, хигиена, енергия, индустрия, качество на живот и равенство.

Водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Правото на човека на достъп до вода дава право на всички, без дискриминация, на достатъчна, безопасна и достъпна вода за лична и домашна употреба, което включва вода за пиене, пране, приготвяне на храна, лична и домашна хигиена.

Презентацията завърши със задача за затвърждаване на знанията, както и за провокация на интереса на младите към проблема със замърсяване и опазването на водите – всяко от участващите деца написа какво за него е значението на водата.

ТРУД-ТЕРАПИЯ

admin No Comments

На 16.03.2019 г. е организирана трудотерапия по готварство и обработване на градинката пред ЦНСТ с участието на всички потребители.

Децата задружно и с много настроение показаха, че с общи усилия могат да променят средата в която живеят, така че тя да им носи уют, настроение и красота. Дейността е реализирана с цел възпитаване и усвояване на динамични процеси в битовата и трудова дейност, като крайната цел е красота на интериора. Дейността спомага за затвърждаване на изградените начини за сътрудничество и съвместна практическа дейности, поддържане желанието за включване в дейности свързани с подготовката на трапезата.

ЧУДЕСАТА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

admin No Comments

На 14.03.2019 г. представители на Фондация „Фаунд Ин България“ в периодичното си посещение продължиха обучението по английски език. Използват се интерактивни методи, които имат за цел, чрез формата на игра децата да получават нови знания. Гостите бяха подготвили снимки на децата от съвместната им работа, които в последствие децата изработиха колаж за спомен. Децата пожелаха колажът да бъде поставен в общото помещение, за да преживяват отново и отново позитивните емоции.

БРЕЙКДЕНС С ДЕЦАТА ОТ ЦНСТ ДРАГОМАН

admin No Comments

Брейкденс групата „Монс Трайб” реализира посещение в гр. Драгоман, като специален урок бе предаден и децата от ЦНСТ Драгоман, които се забавляваха, усвоявайки танцови умения под ръководството на професионалистите.

Cyperiya е уникален за България танцов семинар (JAM), който има за цел сплотяване на hip hop и breakdance танцьори.

ЗАЕДНО СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА

admin No Comments

На 31.01.2019 г. ЦНСТ Драгоман, съвместно с организация „А 21“, реализираха семинар на тема: „Заедно срещу трафика на хора“. Семинарът бе проведен от гост-лектори на организация „Кампания А 21“ работещи на доброволни начала с цел Превенция на трафик и подкрепа на жертвите на трафик.

Мероприятието се проведе в Туристическия център в гр. Драгоман. В семинара взеха участие децата на ЦНСТ и КЦ Драгоман. По време на семинара са прожектирани късометражни филмчета, пряко свързани с темата.

На присъстващите бе сведена информация, че трафикът на хора е най-бързо разрастващото се престъпление по целия свят, генериращо повече от 360 млрд. български лева на година. Обсъдени са видовете трафик; начини, по които спасени жертви са били трафикирани; признаците, които показват, че някой може да е жертва на трафик и др.

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА “СРЕДАТА, В КОЯТО МЛАДИТЕ ХОРА (ще) ЖИВЕЯТ”

admin No Comments

На 17.01.2019 г. продължи обучението на екипа от ЦНСТ Драгоман с обучители Илонка Костадинова, Ръководител на ЦОП Драгоман и Радостина Андонова (външен обучител) на тема: „Средата, в която младите хора (ще) живеят – рискове, възможности, подготовка“по проект “FID: To fulfil the impossible dreams”, финансиран от програма REC-AGRECA ction Grand, Европейска комисия – Брюксел, Модул 2.

Обучението е организирано  от  „Ноу-Хау Център за алтернативна грижа за децата“ към Нов Български Университет и надгради знания и умения представени в модул 1.

Съвкупността от усвоени знания ще бъдат приложени от екипа на ЦНСТ Драгоман с цел практически да подготвят децата от резидентната услуга за създаване на лични проекти за живота, който ги очаква след напускане на държавната грижа.

Едно от предизвикателствата пред екипа е да преодолее страха и безпокойството на децата от напускане на услугата. Обучителният екип предостави богата теоретична и практическа програма, като акцента е поставен на примерни проблемни ситуации, решенията им, ролеви игри и казуси, пред които екипът на ЦНСТ е изправен. Обучаваният екип сподели казуси от работата си и начина, по който се решават.