КАКВО СТОИ ЗАД ДУМИ КАТО КИБЕРПРОСТРАНСТОВО, ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И НАРКОМАНИЯ?

admin No Comment
Новини

На 07.03.2024 г. представители на „Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите“ – София, както и представители на ДПС към РПУ – Сливница, посетиха ЦНСТ за деца без увреждания в град Драгоман.

Децата имаха възможност да се запознаят и да повишат своите знания на теми, като киберпрестъпност, противообществени прояви и наркомания. Идеята на срещата бе под формата на беседа децата да се запознаят с евентуалните последици и възможните рискове, които съществуват около тях, както в онлайн пространството, така и в реалния живот.

Представителите на превантивно-информационния център разказаха и дадоха на децата идеи и съвети при евентуално изпадане в рискова ситуация, както и превантивни мерки, които децата да използват, както за своята безопасност, така и за безопасността на околните.