СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЦНСТ ДРАГОМАН ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ДВЕ ТЕМИ

admin No Comment
Новини Обучения

В периода 17 – 18 юни 2019 г. служители от ЦНСТ Драгоман преминаха специализирано обучение на теми: „Развитие на комуникативните умения за общуване при работа с деца/лица с увреждания. Модели на комуникация.“ и „Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани лица“. Обучението се проведе в ДЦПЛУ „Милосърдие“ гр. Сливен от партньори – „Агенция ОЗОН“ – лицензиран доставчик на образователни услуги, съгласно ЗПУО.

В рамките на два обучителни дни специалистите на СОНИК СТАРТ имаха възможност да надградят своята професионална компетенция с обучител Офелия Кънева – магистър по социология, бакалавър по управление на човешките ресурси и мениджмънт на социални организации, който разработва иновативни подходи за подкрепа на педагогически специалисти.

По време на двата дни обучителят представи богата теоретична и практическа програма, като заложи на един от най-добрите методи за придобиване на познания – учене чрез преживяване, при който познанията се формират и трансформират чрез практическото прилагане на изводите, направени по време на теоретичното изложение.

Интересно и максимално полезно за участниците, обучението способства задълбочаването на познанията на всички участници. Акцентът бе поставен на комуникативните умения за общуване с деца с увреждания, както и с общността и партньори; ПР или комуникация; повишаване на собствената самооценка. Програмата включи и редица интерактивни модули, които способстваха усвояването на техники за ефективно общуване и окуражаване.