ФЕСТИВАЛ „РИТЪМЪТ НА СЪРЦЕТО МИ“

admin No Comment
Новини

На 23.03.2019 г. три от децата, участващи в танцов състав „Ритмика“, взеха участие във Фестивал ,,Ритъмът в сърцето ми”, който се проведе в гр. София, зала „Триадица“. Децата са придружени от възпитател от ЦНСТ и Хореографи от Читалище „Мелдия“.

Децата с голям ентусиазъм, отговорност и любов към танцовото изкуство показаха своите танцови възможности, като за това получиха поощрителна награда и разбраха за пореден път, че усърдният труд се възнаграждава.

След завръщането им в услугата, децата бяха окрилени от преживяването, като предадоха на останалите деца позитивната си емоция.