СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ВОДАТА В ЦНСТ И ЦОП ДРАГОМАН

admin No Comment
Новини

На 22.03.2019г екипите на ЦОП и ЦНСТ Драгоман, заедно с децата от ЦНСТ Драгоман, отбелязаха Световния ден на водата.

Значението на водата, като основа на живота на Земята, бе представена на децата чрез специално изготвена презентация. На децата бяха посочени важни акценти, поставени върху факта, че качеството на живот пряко зависи от качеството на водата. Доброто качество на водите поддържа здрави екосистемите и следователно води до подобряване на човешкото благосъстояние, и обратно – лошото им качество вреди на околната среда и човечеството. Подчертаха се и всички важни аспекти, пряко зависими от водата – водата е необходима за устойчивото развитие на икономиката, намаляване на безработицита, съхраняване на еко системите.

Децата разбраха, че водата допринася за подобряване на социалното благоплучие на хората, защото във всяко едно производство водата е значим фактор.

Децата бяха провокирани да разберат, че водата е здраве, водата е природа, хигиена, енергия, индустрия, качество на живот и равенство.

Водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Правото на човека на достъп до вода дава право на всички, без дискриминация, на достатъчна, безопасна и достъпна вода за лична и домашна употреба, което включва вода за пиене, пране, приготвяне на храна, лична и домашна хигиена.

Презентацията завърши със задача за затвърждаване на знанията, както и за провокация на интереса на младите към проблема със замърсяване и опазването на водите – всяко от участващите деца написа какво за него е значението на водата.