ТРУД-ТЕРАПИЯ

admin No Comment
Новини

На 16.03.2019 г. е организирана трудотерапия по готварство и обработване на градинката пред ЦНСТ с участието на всички потребители.

Децата задружно и с много настроение показаха, че с общи усилия могат да променят средата в която живеят, така че тя да им носи уют, настроение и красота. Дейността е реализирана с цел възпитаване и усвояване на динамични процеси в битовата и трудова дейност, като крайната цел е красота на интериора. Дейността спомага за затвърждаване на изградените начини за сътрудничество и съвместна практическа дейности, поддържане желанието за включване в дейности свързани с подготовката на трапезата.