ЗАЕДНО СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА

admin No Comment
Новини

На 31.01.2019 г. ЦНСТ Драгоман, съвместно с организация „А 21“, реализираха семинар на тема: „Заедно срещу трафика на хора“. Семинарът бе проведен от гост-лектори на организация „Кампания А 21“ работещи на доброволни начала с цел Превенция на трафик и подкрепа на жертвите на трафик.

Мероприятието се проведе в Туристическия център в гр. Драгоман. В семинара взеха участие децата на ЦНСТ и КЦ Драгоман. По време на семинара са прожектирани късометражни филмчета, пряко свързани с темата.

На присъстващите бе сведена информация, че трафикът на хора е най-бързо разрастващото се престъпление по целия свят, генериращо повече от 360 млрд. български лева на година. Обсъдени са видовете трафик; начини, по които спасени жертви са били трафикирани; признаците, които показват, че някой може да е жертва на трафик и др.