СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЦНСТДМБУ – ДРАГОМАН ПРЕМИНАХА ДВЕ ОБУЧЕНИЯ

mainadmin No Comment
Обучения

Специалистите от ЦНСТДМБУ – Драгоман преминаха обучения: „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“ и „Автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“ на 21 и 22 юли. Обучението води Ивайло Йосифов, магистър по социална психология, който притежава богата практика в консултиране, обучения и обмен на опит. Заедно със своите колеги от КСУ – Карлово, ЦОП и ДЦСХ – Драгоман, в първия от обучителните дни служителите на ЦНСТДМБУ работиха над темата: „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“. Разясниха се: характеристиките на състоянието; поставянето на диагнозата; методи за работа и оказване на подкрепа на децата с хиперактивност и техните родители. В рамките на втория обучителен ден се разгледа темата: „Автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“. Обсъдиха се главните характеристики на дезадаптираното поведение; видове; специфики на юношеския период като кризисен; поведенчески разстройства; самонараняване и форми на самонараняване; лечение. Споделиха се множество казуси, които дадоха възможност за разгръщане на темата и обвързването й с практическата дейност. Обучението способства надграждане на знания, които специалистите да приложат в бъдещата си работа.