МЕСЕЦ НА СПОДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ

mainadmin No Comment
Новини

По случай една година от СТАРТЪТ на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) в град Драгоман, част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ, в периода 01.06.2017г. – 30.06.2017г. екипът на ЦНСТДМ организира Месец на споделеното време.

Центърът осигурява възможността за равен шанс на всички деца и младежи да се развиват в среда, близка до семейната и да получат индивидуални професионални грижи и подкрепа за изграждане на умения за самостоятелен живот.

В рамките на месеца всеки петък от 14:00 ч. жителите на гр. Драгоман и съседните села ще имат възможността да се запознаят с децата, настанени в социалната услуга; да се запознаят и по този начин станат част от техните стремежи и мечти; да участват в организирани дейности; да споделят истории и ценен опит с екипа и децата.

Месец на споделеното време е част от Национална кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ “АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ и се организира в подкрепа на социалното включване; подкрепа на активността и ангажираността на общността в социално значимите каузи; създаване на повече възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание, както в семейството, така и в обществото, като цяло; промяна на обществените нагласи, произтичащи от различието (пол; раса; етническа принадлежност; физически белези и т.н.); насърчаване на толерантно и солидарно отношение между поколенията – децата, младежите, възрастните и спрямо другите т.н. „различните хора”, както и към природата и животните.

Месец на споделеното време е една от множеството инициативи на центровете на СОНИК СТАРТ, осъществявани в подкрепа на по-доброто бъдеще за децата на България.

Обединени заедно, създаваме добри дела, за всички!