ПЪРВИ СТЪПКИ В ПРОФЕСИЯТА ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦНСТ

mainadmin No Comment
За децата Новини

Децата и младежите от Център за настаняване от семеен тип гр. Драгоман ще бъдат първите, които ще посетят Държавната агенция за закрила на детето.
Планираните посещения целят запознаване на младежите пряко с дейността на ДАЗД, задълженията, правомощията и функциите на различните ръководни длъжности в Агенцията, както и осигуряване на пространство, в което те да споделят от първо лице своите впечатления, да зададат своите въпроси и дадат предложения за подобрение на работата в защита на най-добрия интерес на децата в България.
Уникалната възможност е само една от инициативите, които ще се реализират в рамките на Програма за професионално ориентиране на СОНИК СТАРТ, която организацията развива в продължение на 5 години. На база на успешните партньорски взаимоотношения, събитието ще бъде част от Националния календар за отбелязване на 1 юни „Всеки ден е Ден на детето“.
Програмата за професионално ориентиране на СОНИК СТАРТ цели информиране, ориентиране и кариерно консултиране, които да дадат възможност на младите хора да придобият преки лични впечатления от дадена професия и среда, за по-добра ориентация в бъдещия избор. Тя е разработена като демонстрация на практически механизъм за социална подкрепа и активно партньорство, ориентирано към благоденствието на българското семейство чрез фокус върху развитието на младите хора.