КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comment
Обмен на опит

В периода 3-4 октомври 2016г. в гр. Карлово се проведе Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите в СОНИК СТАРТ. Работната среща събра специалистите от центровете в Карлово, Първомай, Дупница, Каварна, Левски, Драгоман и Червен бряг.

Двудневният форум предостави пространство за дискутиране на ТЕХНИКИ И МЕТОДИ В РАБОТАТА НА ПСИХОЛОГА И АРТ ТЕРАПЕВТА В СОНИК СТАРТ. Споделиха се добри практики между експертите в центровете, като това даде възможност на всички психолози и арт терапевти да почерпят от опита на своите колеги.

Инвестицията в човешкия ресурс е отличителна страна на СОНИК СТАРТ и провеждането на кръглата маса е само един от начините, които ежемесечно се прилагат за надграждане на знанията, уменията и увереността на всеки един експерт.

1
2
3
4
5