Обучения

СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЦНСТ ДРАГОМАН ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ДВЕ ТЕМИ

В периода 17 – 18 юни 2019 г. служители от ЦНСТ Драгоман преминаха специализирано обучение на теми: „Развитие на комуникативните умения за общуване при работа с деца/лица с увреждания. Модели на комуникация.“ и „Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани лица“. Обучението се проведе в ДЦПЛУ „Милосърдие“ гр. Сливен от партньори […]

0 comments

ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

В периода 08 – 10 май 2019 г. екипи от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение на теми: „Семейна медиация. Иновативен метод за справяне със семейни конфликти. Работа с родители в процес на развод или фактическа раздяла. Правна рамка, касаеща социалните услуги“ и „Специфика при работа с деца и родители – жертви и/или […]

0 comments

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „СРЕДАТА, В КОЯТО МЛАДИТЕ ХОРА (ще) ЖИВЕЯТ“

На 17.01.2019 г. продължи обучението на екипа от ЦНСТ Драгоман с обучители Илонка Костадинова, Ръководител на ЦОП Драгоман и Радостина Андонова (външен обучител) на тема: „Средата, в която младите хора (ще) живеят – рискове, възможности, подготовка“по проект “FID: To fulfil the impossible dreams”, финансиран от програма REC-AGRECA ction Grand, Европейска комисия – Брюксел, Модул 2. […]

0 comments

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В КРАНЕВО

В съответствие с Обучителната програма на СОНИК СТАРТ за 2017г., на 10-13.09.2017г. екипът на ЦНСТ – Драгоман участва в обучение с теми: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично […]

0 comments

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЦНСТДМБУ – ДРАГОМАН ПРЕМИНАХА ДВЕ ОБУЧЕНИЯ

Специалистите от ЦНСТДМБУ – Драгоман преминаха обучения: „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“ и „Автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“ на 21 и 22 юли. Обучението води Ивайло Йосифов, магистър по социална психология, който притежава богата практика в консултиране, обучения и обмен на опит. Заедно със своите […]

0 comments

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ (2016)

В съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2016г., на 21 и 22 октомври в ЦОП – Първомай, служителите от ЦНСТДМБУ – Драгоман преминаха обучения: „Техники за работа със семейства, които не осъзнават нуждата от подкрепа“ и „Невербални и вербални техники за установяване на доверие. Езикът на тялото. Разбиране на невербална комуникация“, с […]

0 comments