Обучения

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В КРАНЕВО

В съответствие с Обучителната програма на СОНИК СТАРТ за 2017г., на 10-13.09.2017г. екипът на ЦНСТ – Драгоман участва в обучение с теми: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично […]

0 comments

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЦНСТДМБУ – ДРАГОМАН ПРЕМИНАХА ДВЕ ОБУЧЕНИЯ

Специалистите от ЦНСТДМБУ – Драгоман преминаха обучения: „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“ и „Автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“ на 21 и 22 юли. Обучението води Ивайло Йосифов, магистър по социална психология, който притежава богата практика в консултиране, обучения и обмен на опит. Заедно със своите […]

0 comments

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ (2016)

В съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2016г., на 21 и 22 октомври в ЦОП – Първомай, служителите от ЦНСТДМБУ – Драгоман преминаха обучения: „Техники за работа със семейства, които не осъзнават нуждата от подкрепа“ и „Невербални и вербални техники за установяване на доверие. Езикът на тялото. Разбиране на невербална комуникация“, с […]

0 comments

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА ЦНСТДМ – ДРАГОМАН

В съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2016г. служителите на ЦНСТ „ЛИСКО“ преминаха обучение: Кризисна интервенция при бедствия, аварии и кризи. Обучението се проведе в гр. Драгоман на 11-12 юни 2016 г. с обучители: Ани Атанасова – доктор по психология, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Ивайло Йосифов – магистър по социална […]

0 comments