Обмен на опит

ЦНСТДМБУ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И АСИСТЕНТИ В СОНИК СТАРТ

В периода 15 -17 март 2017г. специалистите от ЦНСТДМБУ Драгоман участваха в Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ. В с. Пчелин (обл. София) се проведе тридневен форум, който срещна социалните работници и асистенти от Карлово, Първомай, Дупница, Левски, Балчик, Драгоман и Червен бряг. Осъществи се високоефективен обмен на опит между […]

0 comments

КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ В СОНИК СТАРТ

В периода 3-4 октомври 2016г. в гр. Карлово се проведе Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите в СОНИК СТАРТ. Работната среща събра специалистите от центровете в Карлово, Първомай, Дупница, Каварна, Левски, Драгоман и Червен бряг. Двудневният форум предостави пространство за дискутиране на ТЕХНИКИ И МЕТОДИ В РАБОТАТА НА ПСИХОЛОГА И АРТ ТЕРАПЕВТА В СОНИК […]

0 comments

КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ В СОНИК СТАРТ

В периода 3-4 октомври 2016г. в гр. Карлово се проведе Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите в СОНИК СТАРТ. Работната среща събра специалистите от центровете в Карлово, Първомай, Дупница, Каварна, Левски, Драгоман и Червен бряг. Двудневният форум предостави пространство за дискутиране на ТЕХНИКИ И МЕТОДИ В РАБОТАТА НА ПСИХОЛОГА И АРТ ТЕРАПЕВТА В СОНИК […]

0 comments

КРЪГЛА МАСА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СОЦИАЛНИТЕ АСИСТЕНТИ (2016)

В периода 07 – 09.04.2016 г. в къща за гости „Хаджигабаревата къща“ – с. Дълбок дол, община Троян, се проведе кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти от Направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. В кръглата маса взеха участие експертите от Първомай, Карлово, Дупница, Левски, Драгоман, Каварна и Балчик. Работната среща премина […]

0 comments