За екипа

МАГДАЛЕНА ПАРИЧКОВА
РЪКОВОДИТЕЛ / СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
Казвам се Магдалена Паричкова и съм на 29 години. Родена съм в град София, живея в град Драгоман. През 2017 г. завърших „Бизнес администрация“ степен бакалавър в „Международно висше бизнес училище“. Омъжена съм и имам едно дете. Работила съм предимно като търговец. Притежавам добри комуникативни умения и се справям отлично с възложените ми задачи. Започнах работа в СОНИК СТАРТ през месец май 2021 г. като Социален асистент. В момента изпълнявам длъжността Ръководител ЦНСТ-Драгоман. Като Ръководител на ЦНСТ е важно да възпитавам добрия пример в децата, да им осигуря здравословна, безопасна и максимално близка до семейната жизнена среда. Отговарям за спазването на реда и правилата, организирам контролирам цялостната дейност на центъра, изпълнявам представителна функция и съм лице на СОНИК СТАРТ в общността. Прилагам индивидуален подход в работата си както към децата, така и към членовете на екипа. За мен СОНИК СТАРТ е вдъхновение, обичам работата си и съм горда, че съм част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ.
ЕДИСЛАВ ХРИСТОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ
Едислав Христов роден гр.Перник. Завършил съм През 2014г ПГТ по АТТ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Сливница. В момента изучавам Финанси -Финансово - счетоводен факултет, в УНСС Изпълнявам длъжността на възпитател в ЦНСТ - Драгоман от 2020г. Отговаря за изготвянето на очетната документация. Осигурява групова индивидуална работа както и трудотерапия в подкрепа на децата, подпомага на децата при правилно организиране - през свободното им време, и участва във всички дейности на Центъра с цел предоставяне на качествена социална услуга. Подпомага при изграждането им на самообслужване , хранене ,почивка , хигена -формира в тях хигиенни навици -добри отношения и други. Формирам у тях културно поведение и отговорно отношение , към общественото имущество.Стремежът ми е към постигане на разнообразен и богат по – съдаржание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Николина Василева има завършено висше образование – медицинска сестра общ профил и здравни грижи в Медицински Университет „Йорданка Филаретова“ гр. София. В ЦНСТ Драгоман е назначена на длъжността медицинска сестра през 2016 г. Организира социалното обслужване на потребителите, подобрява качеството на социалната услуга и подпомага процеса на социална адаптация и интеграция на децата. Наблюдава здравословното състояние на децата и при необходимост оказва долекарска помощ, съобразно компетенциите си. Изпълнява назначения от лекар, участва като специалист в здравната сфера в изготвянето на индивидуална оценка и индивидуален план за предоставяне на услугата, план за грижи. Приема здравните документи, касаещи здравословното състояние на децата; здравната документация на Центъра. Осигурява наблюдението на хранителния и лекарствения режим на децата. Осъществява контрол над санитарно хигиенното състояние на Центъра и други дейности свързани с дейността на Центъра.
ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Гергана Йорданова, родена гр. София. Завършила съм през 2019 г. ПГТ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Сливница. От скоро работя като възпитател в ЦНСТ гр. Драгоман. Изготвям документация както подкрепа на децата, подпомагам за правилното организиране и изграждане. Стараем се да допринесем колкото се може по-добър живот на децата в "Центъра".
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Казвам се Емилия Георгиева. Родена съм в град София. Живея в град Драгоман. Завършила съм средното си образование в СОУ Христо Ботев в гр. Драгоман с профил Туризъм. Завърших Публична администрация степен бакалавър в Стопанска академия Димитър Ценов в град. Свищов.